Set samlet et det tydeligt, at de er tegnet af den samme, og man forstår umiddelbart, hvor megen omhu, der har skullet, til for at give dem hver især deres individuelle kendetegn.

Taken together, it is clear that they are designed by the same, and you understand immediately how much care one have had to, in order to give them each their individual characteristics.