Det er en begejstring og en umiddelbar
fascination af vejrligets evindelige luner, man fornemmer, når man betragter Ole Søndergaards akvareller - stadige forandringer i skyforma-
tionerne krydret med lysets fantasifulde dans.

Ole viser et sikkert instinkt for skyernes flygtige skønhed, og han fastholder på en gang antyd-ningens og nuanceringens vanskelige kunst - vi oplever det nyfødte morgenlys - vi oplever den dramatiske atmosfære - og vi oplever farvernes glødende klange.

Han eksperimenterer med form og farve i kompositioner, der både er abstrakte, men også trofaste over for farven og dens rumlighed. Farverne er milde og luftige. De virker fysisk ud i rummet med deres enten frodige og eksotiske udtryk eller med de for Grønland så karakteristiske blålige nuancer. Han inspireres af Grønlands storslåede natur, inspireres af lyset og går på opdagelse i farvens uendelige muligheder. Han afslører farvens hemmelighedsfulde potentiale
og opnår meditativ stilhed. Akvarellerne viser genkendelige træk, ja, man fristes til at give dem betegnelsen lyrisk naturalisme.

Mona Faye
Museumsinspektør
Marienlyst Slot

Looking at Ole Søndergaard’s watercolours one senses an enthusiasm and a spontaneous fascination with the constant whims of the climate – perpetually changing cloud formations in combination with the imaginative dance of light.

Ole demonstrates a powerful instinct for the fleeting beauty of the clouds, and he masters the difficult art of subtle suggestion and nuances – we sense the newborn dawn – we sense the dramatic mood – and we sense the glowing colour tones.

He experiments with form and colour in compositions that are abstract yet faithful to colour and its spatial character. The colours are gentle and airy. They have a physical effect on the space in their lush and exotic expression or in the shades of blue so characteristic of Greenland. He is inspired by Greenland’s grandiose scenery, inspired by the light, and he is on a journey of discovery in the endless possibilities of colour.
He reveals the secretive potential of colour and achieves a meditative calm. The watercolour paintings have recognisable features, and one is tempted to use the term lyrical naturalism.