Et udpluk af illustrationer fra bogen Drømmen om de blå kupler.

Øverst til venstre: Udsigt over bazarens tage, Kashan, Iran

Øverst til højre: Chehel Sutun Paladset, Esfahan, Iran

I midten til venstre: Den kolossale mur, der omkranser Khiva, Uzbekistan

I midten til højre: Tillya-Kari Madrasa og Moské, Registranpladsen, Samarkand, Uzbekistan

Nederst til venstre: Flisemosaik i Ali Moskéen, Esfahan, Iran

Nederst til højre: Byens tage og kupler: Bukhara, UzbekistanA selection of illustrations from the book The Dream of the Blue Domes.

Top left: View of the bazaar roofs, Kashan, Iran

Top right: Chehel Sutun Palace, Esfahan, Iran

In the center to the left: The colossal wall that surrounds Khiva, Uzbekistan

In the center right: Tillya-Kari Madrasa and Mosque, Registrar Square, Samarkand, Uzbekistan

Bottom left: Tile mosaic in the Ali Mosque, Esfahan, Iran

Bottom right: City roofs and domes: Bukhara, Uzbekistan

 

 

 

 

 

 

 

News